Skoler og barnehager

Stort og smått, høyt og lavt..

Vi har erfaring og kompetanse til å påta oss både totalentrepriser og byggeoppdrag for private aktører og det offentlige - alt fra tilbygg til eksisterende barnehager og skoler til helt nye bygg.