Adde Zetterquists kunstgalleri

Adde Zetterquists kunstgalleri er et spektakulært byggverk som ligger i naturskjønne omgivelser på Storjord i Nordland.

Bygget er oppført i en kombinasjon av massivtre- og limtrekonstruksjoner. Den utvendige kledningen er av trespon.

Bygget er oppført på oppdrag fra Nordland fylkeskommune.

Byggmesteran AS utførte tømrerarbeider selv, og vi hadde med oss underentreprenører på øvrige fag; flere av disse var lokale entreprenører.

Foto: Adde Zetterquists kunstgalleri

Foto: Adde Zetterquists kunstgalleri