Smøla barneskole og Smøla ungdomsskole

blåtime.jpg

Smøla barneskole og Smøla ungdomsskole, som også inneholder kulturskole og folkebibliotek, er oppført med betongelementer.

Byggmesteran var totalentreprenør, i samarbeid med Arkitektene Vis-a-Vis AS som arkitekt, Agraff Arkitekter AS som landskapsarkitekt og Sweco Norge AS som rådgivende ingeniører.

Vi utførte tømrerarbeidene med egne ansatte og leide inn underentreprenører til øvrige fag; noen av disse var lokale entreprenører. 

Byggherre var Smøla kommune.