Overhalla barne- og ungdomsskole

Foto: Overhalla betongbygg

Foto: Overhalla betongbygg

Overhalla barne- og ungdomsskole er en skole for 1.-10. trinn, og har om lag 350 elever og 50 lærere.

Vi hadde totalentreprisen på prosjektet, og samarbeidet med HUS Arkitekter AS som arkitekt, Plan Arkitekter AS som landskapsarkitekt og Sweco Norge AS som rådgivende ingeniører. Byggmesteran utførte tømrerarbeider med egne ansatte og leide inn underentreprenører til øvrige fag, noen av disse var lokale entreprenører.

Totalentreprisen omfattet også rivning av de eksisterende skolelokalene.