Stokkbakken omsorgssenter

Stokkbakken omsorgssenter er et passivhus, oppført med bæresystem i stål og betong, med utfyllende bindingsverk i ytterveggene. Prosjektet inkluderte et komplisert og omfattende velferdsteknologisk anlegg.

Bygget er oppført på oppdrag fra Levanger kommune.

Byggmesteran var totalentreprenøren på prosjektet. Våre egne ansatte utførte tømrerarbeider, mens det ble leid inn med underentreprenører på øvrige fag. Totalentreprisen omfattet også rivning av de gamle omsorgsboligene som sto på tomten.

AsenHelsehus_inngang.jpg