Helsebygg

Stort og smått, høyt og lavt..

Vi har erfaring og kompetanse til å påta oss både totalentrepriser og byggeoppdrag for private aktører og det offentlige.