Bærekraft

Det hviler et stort ansvar på alle oss som bygger nytt og rehabiliterer gamle bygg, enten det er for privatpersoner, bedrifter og offentlige aktører. Når vi bygger, skal vi ikke bare tenke på de som skal bruke byggene i dag. Vi skal også tenke på generasjonene som kommer etter oss. Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid. Det forplikter. 

Derfor prioriterer vi helse, miljø og sikkerhet i alt vi gjør. 

Og derfor er vi Miljøfyrtårnsertifisert - landets mest brukte sertifikat for å dokumentere at vi jobber systematisk i hverdagen for å få til en mer miljøvennlig drift. Rent konkret betyr det for eksempel at vi planlegger alle oppdragene våre godt; slik at vi både velger miljøvennlige materialer og transportløsninger. Og det er en selvfølge for oss at vi sorterer avfallet både på byggeplassene og på hovedkontoret.

Det er ikke vi som skal arve jorda. Vi skylder de som kommer etter oss at vi tar ansvar og jobber kontinuerlig med bærekraft; enten vi bygger skoler, leilighetsbygg, barnehager eller næringslokaler.